V pondělí 27. září 2021 bude zahájen zcela nový internetový vzdělávací kurz V rytmu zdraví. Ten navazuje na tradici kurzu Hravě žij zdravě, se kterým se mohli učitelé a žáci základních škol z celé ČR setkávat po více než 14 let. Na internetových stránkách www.vrytmuzdravi.cz se nejprve registrují učitelé, založí třídu, do které se od 11. října budou moci registrovat žáci a bude spuštěna samotná soutěž.

„Pod vedením odborníků Potravinářské komory ČR jsme pro pedagogy či pedagogické pracovníky a jejich žáky připravili nový vzdělávací internetový kurz zdravého životního stylu V rytmu zdraví – www.vrytmuzdravi.cz! Ten navazuje na kurz Hravě žij zdravě, se kterým jste se mohli setkávat v předchozích 14 letech,“ prozrazuje prezidentka Potravinářské komory ČR, Dana Večeřová.

Nový kurz V rytmu zdraví neřeší jen příjem a výdej energie. Je pro něj důležitý udržitelný rozvoj, ekologie, tím i ekonomika apod. A to vše stále v souladu s vyváženým zdravým životním stylem.

Kurz je v jeho nesoutěžní části ale určen komukoliv, kdo se zajímá o zdraví své i celé planety Země.

Co je V rytmu zdraví?

 • 1 jedinečný internetový vzdělávací kurz
 • 1 soutěž pro páťáky z celé ČR
 • 5 zajímavých lekcí
 • Nenahraditelné informace
 • Jedinečné interaktivní úkoly
 • Spousta zajímavostí
 • Týmová spolupráce
 • Skvělé ceny pro vítěze

Celá soutěž bude ukončena 28. 2. 2022. Vítězné třídy z České republiky se můžou těšit na pěkné ceny od partnerů projektu.

 • Hravě žij zdravě  - UKONČEN 2021 (nová navazující podoba projektu "V rytmu zdraví")            

Projekt zaměřený na zdravý životní styl žáků základních škol - Hlavním cílem projektu Hravě žij zdravě je pomocí interaktivního internetového kurzu hravou formou poskytnout validní informace, změnit postoje a chování žáků základních škol v oblasti příjmu a výdeje energie, tj. snaha změnit nevhodné stravovací návyky, zlepšit pitný režim a zvýšit pohybovou aktivitu u dětí a tím preventivně působit proti vzniku nadváhy a obezity.

Metodika kurzu vychází z kognitivně-behaviorální terapie. Tato metodika byla implementována do interaktivního internetového kurzu, který je celoročně dostupný na webových stránkách  www.soutez.hravezijzdrave.cz. Do kurzu se v jeho nesoutěžním režimu může přihlásit kdokoliv, v období od září do prosince je pak spuštěna soutěžní část kurzu, která je určena pátým třídám základních škol.

Internetový vzdělávací kurz Hravě žij zdravě je určen všem dětem i dospělým, kteří mají zájem naučit se zásady správné výživy a zdravého životního stylu. Ideální je tento program pro děti od 10 do 14 let.

Součástí kurzu Hravě žij zdravě, je soutěž pro 5. třídy všech základních škol v České republice. Vítány jsou i malotřídky.

Základní program kurzu je strukturován na pět týdnů. Vždy jednou za sedm dnů od otevření předchozí lekce bude soutěžním třídám zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožní plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Cílem kurzu a soutěže je pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz sleduje mimo jiné i pohybovou aktivitu dětí a snaží se motivovat je ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her.

Sbíráním bodů ve vzdělávacích testech a vyplňováním Deníčku, mohou soutěžní třídy sbírat body směřující k výhře. Doporučujeme seznámit se s pravidly!

Internetový vzdělávací kurz probíhal do roku 2020 ve spolupráci se spolkem Hravě žij zdravě, z. s. V roce 2021 jsou v přípravě nové webové stránky soutěže s novým názvem, logem a aktualizovanou koncepcí. Nová podoba soutěže bude realizována po ukončení 14. ročníku projektu.

Projekt v rámci programu „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018“.

Celkovým cílem projektu je výzkum a vývoj nových technologií a receptur vybraných potravinářských produktů s využitím membránových procesů, mikrofiltrace, ultrafiltrace, elektrodialýzy, které jsou pro využití v potravinářství nejvhodnější a budou uplatněny především v mlékárenských a pekárenských výrobních podnicích v ČR.

Projekt k omezení škodlivé konzumace alkoholu -  Základní ideou projektu je edukace a změna postojů a chování veřejnosti poskytnutím kvalitních informací týkajících se prevence nadměrného užívání alkoholických nápojů, omezení konzumace alkoholu rizikovými skupinami (nezletilými, řidiči a těhotnými ženami)  a zvýšení povědomí o zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů s cílem podpořit aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu a jejich posilování a podporu ve společnosti prostřednictvím realizace celostátní měsíční preventivně informační kampaně.

 • QK22010135 "Nové trvale udržitelné způsoby zpracování a využití tuzemských olejnin, doba řešení" (2022 – 2025)

Projekt si klade za cíl zvýšit uplatnitelnost olejů a vedlejších produktů získaných lisováním z lokálně pěstovaných olejnin v potravinářském průmyslu, případně i u spotřebitele. Šetrné zpracování předpokládá pro získávání oleje využití výhradně mechanického procesu lisování s následnou optimalizací rafinačních kroků, aby byly minimalizovány změny jak mastných kyselin, tak doprovodných látek lipidů a snížilo se riziko vzniku procesních kontaminantů – esterů 3-MCPD a glycidylesterů.

Cíle projektu jsou:

1. Zvýšit uplatnění koncových produktů z olejnin pěstovaných v ČR na trhu (řepky, slunečnice, lnu, konopí, sóji aj.).

2. Vývinout a optimalizovat inovativní šetrné způsoby získávání a zpracování olejů.

3. Zhodnotit výživovou hodnotu (složení mastných kyselin a minoritních biologicky aktivních látek) a možnosti využití olejů v průmyslu i domácnostech.

4. Zhodnotit senzorické vlastnosti a tepelnou stabilitu šetrně připravených olejů, posoudit rizika přítomnosti kontaminantů.

5. Navrhnout postupy k prodloužení trvanlivosti olejů.

koordinátor: VŠCHT

další účastníci: Centrum zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o.

FABIO PRODUKT spol. s r.o.

 • QK1910100 “Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně chemické vlastnosti potravinářských výrobků“ (2019-2023)

Projekt v rámci programu „Země“ - Cílem projektu je zhodnocení vlivu reformulace vybraných potravin na jejich stabilitu a kvalitu. Řešena bude zejména problematika technologie výroby reformulovaných potravin a dále vliv těchto reformulací na trvanlivost konečného výrobku. V rámci projektu budou řešeny reformulace potravin u klíčových kategorií potravin, zejména se bude jednat o mléčné výrobky, masné výrobky a pekařské výrobky. U konkrétních výrobků bude vždy řešena reformulace komplexně, a to s ohledem na nutriční složení, technologii výroby, fyzikálně-chemické a senzorické vlastnosti výrobku včetně jeho trvanlivosti. Dalším cílem projektu je seznámit laickou veřejnost s problematikou reformulovaných potravin včetně jejich přínosů pro lidské zdraví.

Partneři projektu:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

BEAS, a.s.

Centrum zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o.

Řeznictví H+H, s.r.o.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.