Plenární zasedaní

Plenární zasedání je tvořeno všemi členy ČTPP a je nejvyšším orgánem ČTPP.

Plenární zasedání je tvořeno všemi členy platformy, kteří podepsali Deklaraci o založení platformy nebo Deklaraci o členství v platformě.

Členství je bezplatné a předpokládá aktivní účast v činnosti platformy a propagaci jejích cílů a výsledků.

Co se týče složení, je členská základna tvořena z 60 % členy z oblasti výroby potravin, sektorových svazů, dodavatelů do potravinářství a souvisejících služeb, přičemž malé a střední podniky tvoří 13 % všech členů. Dále jsou mezi členy zastoupeni prvovýrobci, obchodníci a spotřebitelské organizace, tedy další články potravinového řetězce v poměru 13 % a organizace činné v oblasti Public Relations (PR) a reklamy v zastoupení 3,5 %. Instituce činné v oblasti vědy a výzkumu a univerzity tvoří 19 % členů a zbývající 4,5 % je tvořeno státními institucemi.

Aktuální seznam členů