Řídící výbor

Řídící výbor je vlastním výkonným orgánem České technologické platformy pro potraviny a jeho složení koresponduje se strukturou potravinového řetězce.

Je řízen předsedou zastupujícím výrobní sféru a dvěma místopředsedy odpovědnými za oblast výzkumu a zahraniční spolupráce. Zasedání, které se koná nejméně jedenkrát za tři měsíce, se rovněž účastní externí poradci a vědecký tajemník.

Seznam členů (volby 13. 4. 2022, Plenární zasedání ČTPP):

 

Řídící výbor