Sekretariát

Úlohu sekretariátu platformy plní sekretariát PK ČR, odpovědný kromě administrace a komunikace i za finanční záležitosti. Na oblasti spojené s právní agendou, přípravou vybraných dokumentů, PR a provozem Poradenského centra projektů si najímá externí experty nebo firmy. Zásadní dokumenty jako jsou plány práce, rozpočty, řízení výborů a pracovních skupin a schvalování hospodaření projednávají a schvalují, vedle orgánů platformy, i orgány PK ČR.

Kontakty na sekretariát:

Počernická 96/272, 108 00 Praha 10 - Malešice
Telefon: +420 296 411 187
E-mail: foodnet@foodnet.cz
Web: www.foodnet.cz, www.ctpp.cz

Kontakty na Poradenské centrum projektů:

Počernická 96/272, 108 00 Praha 10 - Malešice
Telefon: +420 296 411 191
E-mail: vacek@foodnet.cz