Výbor pro vědu, výzkum a inovace

Výbor pro vědu, výzkum a inovace, který je totožný s výborem pro vědu a výzkum PK ČR určuje základní vědecké směry řešené v rámci platformy a je partnerem pro jednání s organizacemi vědy a výzkumu a státními orgány činnými v oblasti řízení a financování vědy a výzkumu. V otázkách koncepčních v oblasti zemědělského výzkumu je jeho partnerem rovněž Akademie zemědělských věd a další profesní organizace z oblasti výživy a zdraví. V současnosti má 18 členů, zastupujících: oblast výroby, resortního výzkumu a univerzitního výzkumu. 

 

Výbor pro vědu, výzkum a inovace