Pracovní skupina Obiloviny v lidské výživě

Původní pracovní skupina Renesance ječmene ve výživě se v červnu 2015 přejmenovala na pracovní skupinu „Obiloviny v lidské výživě“. Její předsedkyní je doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. z VŠCHT. Pracovní skupina byla doplněna o nové členy a bude rozšiřovat své aktivity na další obiloviny:

Základní nosná témata pracovní skupiny jsou následující:

1) hledat a aplikovat nové, moderní postupy zpracování obilovin a pseudoobilovin za účelem produkce nových potravin s přidanou výživovou hodnotou a technologickou funkcí, konkrétně: ječmen, oves, žito, špalda (a další druhy pšenice např. kamut), pohanka, proso, kukuřice, aj.

2) propagovat obiloviny jako základ racionální lidské výživy, účastnit se seminářů, vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost

3) rozšířit a propagovat sortiment nových druhů pekařských výrobků (ječné, žitné, špaldové, s menší hmotností, s pohankou, kukuřicí, využití obilných otrub),

4) připravovat rešerše pro možnosti nového uplatnění dalších obilovin

Pracovní skupina vydala v období od svého vzniku několik odborných publikací.

Kromě vývoje nových výrobků a publikační činnosti se pracovní skupina také podílela na na organizaci soutěže studentských týmů ECOTROPHELIA. S projektem týkajícím se právě ječmene se za Českou republiku účastnily studentské týmy celkem třikrát.

Pracovní skupina Obiloviny v lidské výživě