Pracovní skupina Alkohol zodpovědně

Pracovní skupina Alkohol a společnost, Priority A Potraviny a zdraví ČTPP se dlouhodobě věnuje vztahu mezi konzumací alkoholu a lidským zdravím. Jejími členy jsou zástupci odborné veřejnosti z řad lékařů i zástupci jednotlivých výrobních podniků.

Prvním předsedou pracovní skupiny byl prof. Fišer z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po jeho odchodu skupina hledala jinou osobnost, která by profesora Fišera dokázala plnohodnotně nahradit. Skupina původně členěná do dvou sekcí: odborné složené z odborníků z oblasti zdravotní, a výrobní složené z odborníků z výrobních podniků nebo profesních organizací byla na základě diskuzí členů skupiny výrobců o jejím dalším směřování na schůzce v květnu 2013 sloučena do jedné s tím, že jejím předsedou se stal doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina.

Postupně se začala realizovat jednání jednotlivých zástupců producentů k prioritám skupiny tak, aby mohl být v úvodu roku 2014 představen nový program skupiny pro následující období.

Dlouhodobé cíle pracovní skupiny:

a. Posílení významu samoregulace vs. přijímání nových, neefektivních restrikcí
b. Sledování evropské a lokální legislativy týkající se výrobců alkoholu
c. Diskuse o alkoholu založená na faktech
d. Smysluplné regulace a jejich naplňování

Plán aktivit na rok 2022:

a. Návrat do formálních meziresortních fór a pracovních skupin (přímá linka na regulátora)
b. Dotazník ke zmapování stávajícího stavu samoregulace
c. Info leták o aktivitách výrobců alkoholu při prevenci zneužívání alkoholu a funkční samoregulaci odvětví
d. Diskuse nad společným preventivním projektem
e. Reklama – analýza dat sledovanosti, viditelnosti pro mladistvé
f.  Aktualizace dat o spotřebě alkoholu z veřejně dostupných zdrojů
g. Doplnění webu www.alkoholzodpovedne.cz
h. Individuální jednání se stakeholdery

Pracovní skupina Alkohol zodpovědně