Pracovní skupina pro maso

Pracovní skupina pro maso je vedena MVDr. Josefem Kameníkem, CSc. MBA, v zastoupení Veterinární univerzitou v Brně.

Skupina se podílí především na odborné, publikační činnosti v rámci vydávání časopisu MASO (http://www.maso.cz/) ve spolupráci s VU Brno. Skupina se také dlouhodobě věnuje ve spolupráci s časopisem MASO a Ústavem hygieny a technologie masa Veterinární univerzity Brno přípravě materiálů, které sumarizují výsledky složení vybraných tradičních českých masných výrobků. Analýzy masných výrobků českých výrobců za účelem průkazu obsahu soli a standardnosti produkce v souladu s legislativou budou probíhat i nadále.

Skupina také připravuje publikaci zaměřenou na označování masa a masných výrobků.

Stejně tak jako u ostatních pracovních skupin je i tato zastoupena členy z řad odborné veřejnosti i výrobních podniků.

Pracovní skupina pro maso