Pracovní skupina pro mléko

Pracovní skupina pro mléko je složena z odborníků na výživu a lékařů relevantních oborů (ortopedie, pediatrie, interna).

Jejím cílem je hodnocení vlivu konzumace mléka a mléčných výrobků ve vztahu ke správné výživě různých skupin populace (děti, senioři apod.) a dále hodnocení vlivů jejich konzumace z pohledu prevence a léčby některých onemocnění. Vedlejším výsledkem je příprava argumentace pro zdůvodnění nutnosti a užitečnosti podpory konzumace mléka a vliv takových aktivit jako je např. „Školní mléko“ na vytváření správných výživových zvyklostí u mladé generace.

Skupina je vedena doc. Ing. Šárkou Horáčkovou, CSc. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Funkci skupiny výrobců, jejímiž členy jsou zástupci zpracovatelů mléka a výzkumného sektoru vytváří Sekce pro mléko PK ČR.

Pracovní skupina pro mléko