18. květen 2023
18
květen

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta, na prevenci bude dávat téměř 16 miliard korun ročně

  https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-ma-hotovy-komplexni-plan-proti-suchu-na-pristi-leta-na-prevenci-bude-davat-temer-16-miliard-korun-rocne/   Vydáno: 18. 5. 2023 Autor: MZe, MŽP   Foto: Shutterstock Tisková zpráva MZe a MŽP – Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027 Ministerstva zemědělství (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) dnes (17.5.) schválila vláda. „Koncepce ochrany před následky sucha je zásadní materiál, ve kterém popisujeme, jakým způsobem se dlouhodobě chystáme zmírňovat dopady klimatické změny. Vycházíme při tom z nejmodernějších poznatků a inspirujeme se také zkušenostmi z realizace opatření v uplynulých letech. Musíme být včas připraveni na budoucí výskyt sucha, nerovnoměrných srážek a nárůst teploty vzduchu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). „Adaptovat se potřebujeme o to více a rychleji, protože z  ...

18. květen 2023
18
květen

ÚKZÚZ zveřejňuje výsledky kontrol krmných surovin původem z Ukrajiny

https://bezpecnostpotravin.cz/ukzuz-zverejnuje-vysledky-kontrol-krmnych-surovin-puvodem-z-ukrajiny/

Vydáno: 18. 5. 2023
Autor: ÚKZÚZ

 

Foto: Shutterstock

Od poloviny dubna letošního roku Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zacílil kontroly i na aktuální dovoz krmných surovin původem z Ukrajiny.

Vzorky jsou analyzovány v Národní referenční laboratoři ÚKZÚZ na obsah reziduí pesticidů, obsah mykotoxinů a těžkých kovů. Rovněž je u vzorků hodnocena botanická čistota a další senzorické parametry.

V rámci těchto zesílených kontrol ÚKZÚZ  spolupracuje se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) , která své kontroly zaměřuje na suroviny v potravinářské kvalitě.

Pro efektivní zacílení prováděných kontrol ÚKZÚZ dále využívá data o dovozech poskytnutých Celní správou. 

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ

18. květen 2023
18
květen

Výroční zpráva o činnosti Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ za rok 2022

 

 
Vydáno: 18. 5. 2023
Autor: ÚKZÚZ

 

Foto: Shutterstock

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejnil Výroční zprávu Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ za rok 2022.

 

Zdroj: ÚKZÚZ