30. listopad 2023
30
listopad

Videozáznam přednášky „Dítě s obezitou ve školce a škole“

  Vydáno: 30. 11. 2023 Autor: Společnost pro výživu https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Dite-s-obezitou_prezentace-300x165.jpg 300w" alt="" width="699" height="385" class="wp-image-48966" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; color: var(--gov-color-brown);" loading="lazy" decoding="async" /> Společnost pro výživu postupně zveřejňuje na svých webových stránkách videozáznamy přednášek ze seminářů „Prevence dětské obezity“, konaných v Praze a Brně:18. 10. 2023 – Praha25. 10. 2023 – Brno Přednáška „Dítě s obezitou ve školce a škole“PhDr. Mgr. Leona Mužíková Ph.D.Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Masarykova univerzita Brno https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Prednaska-dite-s-obezitou-ve-skolce_orez-300x152.jpg 300w" alt="" width="576" height="291" class="wp-image-48957" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; color: var(--gov-color-brown);" loading="lazy" decoding="async" />   Zdroj: Společnost pro výživu FacebookTwitterSdílet ...

30. listopad 2023
30
listopad

Konference Dětská výživa a obezita

https://bezpecnostpotravin.cz/konference-detska-vyziva-a-obezita/ Vydáno: 30. 11. 2023 Autor: Společnost pro výživu https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/detska-2023-banner_2-300x203.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/detska-2023-banner_2-768x520.jpg 768w" alt="" width="829" height="561" class="wp-image-48929" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" /> Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.Termín akce: 8. prosince 2023Místo konání: Praha, Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2 ORGANIZAČNÍ POKYNY Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství. Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání.Ohodnocena kredity: 6 Cena zahrnu ...

29. listopad 2023
29
listopad

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2023

https://bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-rijen-2023/ Vydáno: 29. 11. 2023 Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/05/EU-Law_EK-300x143.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/05/EU-Law_EK-768x367.jpg 768w" alt="" width="913" height="436" class="wp-image-40868" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" /> Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a ...