22. květen 2023
22
květen

Poznej svého farmáře na zámku Kačina

https://bezpecnostpotravin.cz/poznej-sveho-farmare-na-zamku-kacina/  Vydáno: 22. 5. 2023 Autor: Ministerstvo zemědělství   Zveme Vás na akci Poznej svého farmáře na zámku Kačina! Můžete se těšit na farmářský trh, vaření z regionálních potravin, zemědělský program a workshopy pro děti.  Akci na zámku Kačina zajišťuje Ministerstvo zemědělství. Jedná se o pokračování projektu https://poznejsvehofarmare.cz/. Akce je zdarma a koná se za každého počasí. 3. 6. 2023 10 – 17 hod., areál NZM Kačina Můžete se těšit na farmářské trhy s lokálními potravinami a bohatý program pro děti. Prohlídka zámku Dětská stanoviště Divadla Workshopy Ukázka nahánění ovcí Vaření z regionálních potravin Další zajímavý program. Pro nejmenší návštěvníky je připraven program, který je zaměřený na problematiku zdravé výživy a hygieny při manipulaci s potravinami. Děti se budou moci s danou tématikou blíže seznámit na různých stanovištích a v dílničkách. Součástí programu bude taktéž zábavně-vzdělávací vystoupení skupiny „Vanda a Standa“. Po celý den návštěvníkům bude k dispozici stánek Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ...

22. květen 2023
22
květen

Výživa, potraviny a zdraví 2023 – XIV. studentská konference – Brno

  https://bezpecnostpotravin.cz/vyziva-potraviny-a-zdravi-2023-xiv-studentska-konference-brno/   Vydáno: 22. 5. 2023 Autor: Společnost pro výživu   Foto: Shutterstock Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2024. Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.Lékařská fakulta MU, BrnoAgronomická fakulta MENDELU v BrněChemická fakulta VUT v Brně Termín akce:23. června 2023 Místo konání:Ústav veřejného zdraví, LF MU, BrnoKamenice 753/5, 625 00 Brno Organizační pokyny: 1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. 2) Délka jednoho sdělení je 15 min. 3) ...

22. květen 2023
22
květen

Česká republika se připojuje k celoevropské kampani EFSA proti šíření afrického moru prasat (#StopASF)

  https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-se-pripojuje-k-celoevropske-kampani-efsa-proti-sireni-africkeho-moru-prasat-stopasf/   Vydáno: 22. 5. 2023 Autor: Ministerstvo zemědělství   Tisková zpráva MZe – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s Ministerstvem zemědělství v roce 2023 spojí síly v celoevropské kampani na podporu boje proti africkému moru prasat (AMP). Kampaň #StopASF, která probíhá již čtvrtým rokem, zvyšuje povědomí zemědělců, myslivců a veterinářů v osmnácti evropských zemích včetně České republiky o této nebezpečné nákaze a vyzývá k přijetí opatření k zastavení jejího šíření. „Africký mor prasat měl v posledním desetiletí dramatický dopad na evropské chovy prasat a stále narušuje místní a regionální ekonomiku. Ačkoli nejnovější údaje vypadají povzbudivě a naznačují, že úsilí o zastavení šíření viru přináší výsledky, celková situace v Evropě není v žádném případě pozitivní a namístě je neustálá ostražitost. Zemědělci, myslivci a veterinární lékaři mají obzvláště důležitou roli, a to hlásit podezřelé případy,“ uvedl výkonný ředitel EFSA Bernhard Url. Kampaň #StopASF vyzývá komerční i soukromé chov ...