2. květen 2024
2
květen

Změna uzavřených pásem kvůli africkému moru prasat na Liberecku

https://bezpecnostpotravin.cz/zmena-uzavrenych-pasem-kvuli-africkemu-moru-prasat-na-liberecku-2/ Vydáno: 2. 5. 2024 Autor: SVS https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/divoke-prase_les-listnaty_orez-300x167.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/divoke-prase_les-listnaty_orez-768x429.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/divoke-prase_les-listnaty_orez-1536x857.jpg 1536w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/divoke-prase_les-listnaty_orez-2048x1143.jpg 2048w" alt="" width="1024" height="571" class="wp-image-42582" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Foto: Shutterstock Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace znovu upravuje hranice uzavřených pásem vytýčených na Liberecku z důvodu výskytu afrického moru prasat (AMP) v tamní populaci divokých prasat. Do tzv. uzavřeného pásma II, tedy oblasti s výskytem nákazy, nově přibylo 15 katastrálních území o celkové výměře 9 800 ha. Naopak území uzavřeného pásma I se rozšířilo o 13 katastrálních území o rozlo ...

2. květen 2024
2
květen

Webinář ke sledovatelnosti tabákových výrobků

https://bezpecnostpotravin.cz/webinar-ke-sledovatelnosti-tabakovych-vyrobku-2/ Vydáno: 2. 5. 2024 Autor: SZPI https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/05/TV_sledovatelnost-300x166.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/05/TV_sledovatelnost-768x425.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/05/TV_sledovatelnost.jpg 1236w" alt="" width="1024" height="567" class="wp-image-53117" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" /> Dne 29. 4. 2024 se konal ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu webinář Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní tiskárny cenin, s. p. určený pro zástupce výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků. Během semináře byly poskytnuty informace týkajících se sledovatelnosti tabákových výrobků jiných než cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret, pro které musí být systém zaveden od 20. 5. 2024. Cílem jednání bylo shrnutí aktuálního dění a zodpovězení nejčastějších dotazů. Prezentaci SZPI ze semináře poskytujeme hospodářským subjektům. Přílohy &nb ...

30. duben 2024
30
duben

Zapojte se do činnosti pracovní skupiny EFSA k ERA pro suchozemské necílové organismy!

https://bezpecnostpotravin.cz/zapojte-se-do-cinnosti-pracovni-skupiny-efsa-k-era-pro-suchozemske-necilove-organismy/ Vydáno: 30. 4. 2024 Autor: KM EFSA EFSA byl EK pověřen k revizi vodících dokumentů pro necílové členovce, necílové suchozemské rostliny, půdní organismy a v zohlednění nepřímých účinků prostřednictvím trofických interakcí. Zlepšení kvality vědeckých vodících dokumentů a metodik poskytne základ pro budoucí vývoj nové generace systémového hodnocení environmentálních rizik (ERA) přípravků na ochranu rostlin. Pro řešení tohoto mandátu EFSA zřídí vědeckou pracovní skupinu složenou z externích odborníků z akademické sféry i z příslušných regulačních vnitrostátních orgánů a zaměstnanců EFSA. Pracovní skupina ERA bude pracovat především na revizi vodících dokumentů pro suchozemské organismy, jak je uvedeno výše. V rámci této činnosti může pracovní skupina přispět k definování specifických cílů ochrany pro různé skupiny organismů v oblasti působnosti mandátu a k vývoji metodik pro posuzování rizik (včetně posouzení expozice a účinků). Z těchto důvodů EFSA hledá odborníky z různých vědeckých oblastí, kteří by se podíleli na revizi stávajících pokynů pro suchozemské ...