10. červenec 2024
10
červenec

EK spustila novou platformu ERA pro talenty

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/2645/ek-spustila-novou-platformu-era-pro...

10.07.2024

V rámci bienální konference EURAXESS 2024, která se konala ve dnech 10. – 12. června 2024 v polských Katovicích, spustila Evropská komise Platformu Evropského výzkumného prostoru (ERA) pro talenty (ERA Talent Platform). Jedná se o centrální vstupní bránu pro výzkumné pracovníky i instituce, která nabízí přístup k řadě služeb, včetně servisních center EURAXESS a portálů o mobilitě vědců, iniciativy Human Resources Excellence in Research (HRS4R), penzijního systému RESAVER, Platformy pro inovační talenty (Innovation Talent Platform)  i Observatoře pro výzkumné a inovační kariéry (Research and Innovation Careers Observatory, ReICO).

Sjednocením těchto služeb pod jednu střechu reaguje EK na poptávku výzkumné komunity po centralizovaném hubu, který poskytuje všechny relevantní informace a zvyšuje interoperabilitu mezi uvedenými iniciativami.

Více informací naleznete v tiskové zprávě EK či přímo na ERA Talent Platform.

Více aktualit

9. červenec 2024
9
červenec

Zapojení dalších středoevropských účastníků programu Horizont Evropa do výzkumných konsorcií

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/2642/zapojeni-dalsich-stredoevropskych-ucastniku-programu-horizont... 09.07.2024 Soubory:   Zapojení dalších středoevropských účastníků programu Horizont Evropa do výzkumných konsorcií_CZ.jpg Předchozí příspěvek z 27. června 2024 se zabýval zapojením tuzemských vysokých škol, výzkumných institucí a podniků v roli účastníků do výzkumných konsorcií ve II. pilíři programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). Přitom se snažil zjistit, v kým koordinovaných konsorciích české subjekty figurují, do jaké míry se české subjekty účastní konsorcií, jež jsou vedena předními evropskými výzkumnými organizacemi, identifikovat určitou opakovatelnost výskytu českých organizací ve výzkumných konsorciích. Příspěvek ve II. pilíři programu HE identifikoval 186 výzkumných konsorcií, v nichž k 23. dubnu 2024 působily jako účastníci tuzemské vysoké školy. Tuzemské výzkumné instituce byly jako účastníci zapojeny do 90 výzkumných konsorcií a tuzemské podniky do 157. Úlohou tohoto příspěvku je zjistit, zdali jsou v těchto konsorciích zastoupeny i další organizace ze zemí středovýchodní Evropy, tj ...

9. červenec 2024
9
červenec

SVS upozorňuje na možné potíže zvířat při horkém počasí

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-upozornuje-na-mozne-potize-zvirat-pri-horkem-pocasi/ Vydáno: 9. 7. 2024 Autor: SVS Zdroj: Pexels.com Vysoké teploty na řadě míst České republiky v těchto dnech překračují hranici 30 stupňů celsia, což může mít negativní dopad také na pohodu a zdraví zvířat. Chovatelé musí zvířatům zajistit dostatečné napájení, ale také dbát na větrání a chlazení. V souvislosti s vysokými teplotami mohou nastat problémy i při přepravě zvířat. Kontroly inspektorů Státní veterinární správy (SVS) v chovech se proto v tomto období ve zvýšené míře zaměřují na plnění povinností chovatelů ve vztahu k horkému počasí. Pastevně chovaná zvířata, v našich podmínkách především skot, ovce a koně, musí mít na pozemku možnost úkrytu před slunečním žárem. Nutné je zajištění vhodného zdroje napájení. Pro bližší představu lze uvést množství vody, které hospodářská zvířata vyžadují na den: skot 40 l, dojnice 100 – 180 l, prase 25 l, ovce 20 l. Povinností chovatelů je sledovat vývoj počasí a včasně reagovat na případné problémy. V chovech hospodářských zvířat je v případě ...