12. červen 2024
12
červen

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice

https://bezpecnostpotravin.cz/spotreba-pripravku-na-ochranu-rostlin-v-ceske-republice-2/ Vydáno: 12. 6. 2024 Autor: ÚKZÚZ https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/pesticidy_postrik_orez-300x154.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/pesticidy_postrik_orez-768x395.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/pesticidy_postrik_orez-1536x790.jpg 1536w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/pesticidy_postrik_orez-2048x1053.jpg 2048w" alt="" width="1024" height="526" class="wp-image-43007" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Foto: Shutterstock Tisková zpráva ÚKZÚZ – Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky má klesající tendenci. Nárůst spotřeby byl zaznamenán u kategorie rodenticidů, vlivem extrémních výskytů hraboše polního. ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, které byly uvedeny na trh v České republice. Eviduje i cel ...

10. červen 2024
10
červen

Africký mor prasat: přenos krmivem je nepravděpodobný

https://bezpecnostpotravin.cz/africky-mor-prasat-prenos-krmivem-je-nepravdepodobny/ Vydáno: 10. 6. 2024 Autor: Bundesinstitut für Risikobewertung https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/shutterstock_divocak-300x200.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/shutterstock_divocak-768x512.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/shutterstock_divocak-1536x1024.jpg 1536w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/shutterstock_divocak-2048x1365.jpg 2048w" alt="" width="1024" height="683" class="wp-image-54055" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Foto: Shutterstock Africký mor prasat (AMP) se nadále šíří v Evropě a dalších částech světa. Svou roli při jeho šíření hrají i potraviny. Pokud jsou tepelně neupravené potraviny nebo zbytky pokrmů z infikovaných zvířat zkrmovány neinfikovaným zvířatům, může se virus rozšířit do oblastí, kde se dříve AMP nevyskytoval, a tím i do chovů domácích prasat. Protože je patogen v prostředí stabilní, dlouho se předpokládalo, že se může přenášet také prostřednictvím krmiva, vody a dalších materiálů. ...

10. červen 2024
10
červen

Zásadní průlom v české legislativě na ochranu vod. Novelu, která by měla zabránit možnému vzniku havárií, podepsal prezident

https://bezpecnostpotravin.cz/zasadni-prulom-v-ceske-legislative-na-ochranu-vod-novelu-ktera-by-mela-zabranit-moznemu-vzniku-havarii-podepsal-prezident/ Vydáno: 10. 6. 2024 Autor: Ministerstvo životního prostředí https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/voda_reka_sklen_orez-300x173.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/voda_reka_sklen_orez-768x442.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/voda_reka_sklen_orez-1536x884.jpg 1536w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/06/voda_reka_sklen_orez-2048x1179.jpg 2048w" alt="" width="1024" height="589" class="wp-image-42839" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Foto: Shutterstock “Havarijní” novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy. V době klimatické změny lépe chrání cenné vodní ekosystémy, které v důsledku ovlivňují místní klima a přispívají k regulaci teploty, tedy mají vliv na nás všechny. Novela představuje komplexní legislativní řešení pro zneškodňování havárií na pov ...