16. květen 2023
16
květen

Bakterie – přátelé nebo nepřátelé včel? – prezentace z workshopu

  https://bezpecnostpotravin.cz/bakterie-pratele-nebo-nepratele-vcel-prezentace-z-workshopu/   Vydáno: 16. 5. 2023 Autor: Český svaz včelařů   Foto: Shutterstock Česká zemědělská univerzita ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským uspořádala 13.5.2023 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze workshop s názvem „Bakterie – přátelé nebo nepřátelé včel?“ Zájem o účast byl veliký a během pár dní byla kapacita vyčerpána. Jak už název napovídá vše se točilo kolem bakterií. Včely mají ve svém trávicím traktu miliardy bakterií, se kterými jsou evolučně spjaty a které jim zajišťují přísun vitaminů, odbourávají toxiny, a posilují imunitu. Oproti tomu jiné bakterie mohou způsobovat onemocnění. Jaký je vztah mezi těmito organismy a včelami, a jak toho využít v praktickém včelaření? Jaký výzkum probíhá na našich univerzitách v souvislosti se včelami? Na tyto otázky se snažili účastníkům odpovědět vědci čtyř výzkumných týmů, ČZU – doc. Jaroslav Havlík, UP v Olomouci Dr. Jiří Danihlík, MU v Brně – doc. Pavel Hyršl a Výzkumného ústavu včelařského – MVDr. Martin Kamler. Pokud jde o nové trendy výzkumu zaujala též prezentace doc. Jana Kazdy, ČZU – Čipované včely, v ...

16. květen 2023
16
květen

Absolutní odolnost bakterií vůči virům dosažená genomickými metodami

https://bezpecnostpotravin.cz/absolutni-odolnost-bakterii-vuci-virum-dosazena-genomickymi-metodami/   Vydáno: 16. 5. 2023 Autor: BIOTRIN   Foto: Shutterstock Jedním z problémů současné aplikované biotechnologie je genetická a v důsledku i fenotypová nestálost produkčních mikroorganismů, která vede ke snížení efektivity procesu či kontaminaci výsledného produktu. K tomuto fenoménu značně přispívá působení bakteriofágů – virů, jejichž hostiteli jsou bakterie. Z toho důvodu se tým vědců z Blavatnikova a Wyssova Institutu Harvardovy univerzity v posledních letech zabýval výzkumem možných mechanismů, kterými by bakterie mohly získávat odolnost vůči těmto virům. Slibné výsledky jejich výzkumu byly v březnu tohoto roku publikovány v časopise Nature ve formě článku popisujícího principy, kterými se vědci pokusili bakteriální resistence proti virům dosáhnout u bakterie E. coli. Výzkumníci stavěli na experimentech z minulého roku, ve kterých se pokoušeli dosáhnout zmíněné resistence tím, že v celém bakteriálním genomu provedly takové změny, díky nimž by všechny buněčné proteiny byly kódovány pouze 61 kodony namísto běžných 64. Absence třech specifických ko ...

16. květen 2023
16
květen

Pražští hygienici se ve středu 30. května 2023 zúčastní Dne zdraví pořádaného městskou částí Praha 1 a Nemocnicí Na Františku

https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-se-ve-stredu-30-kvetna-2023-zucastni-dne-zdravi-poradaneho-mestskou-casti-praha-1-a-nemocnici-na-frantisku/ Vydáno: 16. 5. 2023 Autor: HSHMP   K účasti je zvána široká veřejnost, program bude probíhat od 13 do 16 hodin. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) bude ve středu 30. května 2023 odpoledne aktivním účastníkem Dne zdraví, jehož pořadatelem je městská část Praha 1 společně s Nemocnicí Na Františku. Program připravovaný pro širokou veřejnost proběhne v době od 13 do 16 hodin v areálu Nemocnice Na Františku na adrese Na Františku 847/8, Praha 1. Kromě HSHMP jsou dalšími partnery této osvětově – preventivní události Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Policie České republiky a Správa služeb hlavního města Prahy.   HSHMP v rámci programu účastníkům nabídne následující aktivity: nácvik mytí rukou s kontrolou pod UV lampou “alkoholické” brýle simulující mírnou opilost onkologickou prevenci nádorů varlat: nácvik samovyšetřovacích technik na modelu HSHMP všechny potenciální zájemce na Den zdraví v areálu Nemocnice Na Františku srdečně zve!  Plakát ke stažení V Praze ...