13. září 2023
13
září

EFSA hledá do svých pracovních skupin odborníky na nanotechnologie/nanomateriály

  https://bezpecnostpotravin.cz/efsa-hleda-do-svych-pracovnich-skupin-odborniky-na-nanotechnologie-nanomaterialy/   Vydáno: 13. 9. 2023 Autor: KM EFSA     Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v současné době hledá externí odborníky do svých pracovních skupin k nanotechnologiím. EFSA k tomu říká: Odborníci na nanomateriály a nanotechnologie v pracovních skupinách EFSA jsou zodpovědní za posuzování konvenčních materiálů, které mohou obsahovat nanočástice, nebo nanomateriálů vyráběných jako takové, které jsou předmětem hodnocení jednotek nebo panelů úřadu EFSA. Průřezová pracovní skupina pro nanotechnologie rovněž poskytuje zejména poradenství týkající se správného provádění pokynů EFSA v oblasti nanotechnologií a přispívá k aktualizaci těchto pokynů s ohledem na nejnovější vědecký pokrok. Od zájemců EFSA očekává odborné znalosti zahrnující následující témata ve vztahu k nanotechnologiím/nanomateriálům: chemie (např. analytická chemie, vývoj a validace metod, syntéza nanomateriálů, výroba polymerů, koordinační chemie), fyzika, detekce a fyzikálně-chemická charakterizace nanomateriálů jako takových a/nebo ve složitých matricích (na ...

12. září 2023
12
září

Hlášení v systému RASFF: 36. týden 2023

https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-36-tyden-2023/ Vydáno: 12. 9. 2023 Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe       Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 36. týdnu 2023: 4. 9. – 10. 9. 2023 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií. Datum Ohlásila země Důvod ohlášení Země původu výrobku     Potraviny   08/09/2023 Portugalsko  překročení limitu pro tropanové alkaloidy v kukuřičné mouce bílé   07/09/2023 Rakousko   ...

12. září 2023
12
září

Seminář Vesmírné biotechnologie již ve čtvrtek 14. září 2023

https://bezpecnostpotravin.cz/program-seminare-vesmirne-biotechnologie/ Vydáno: 12. 9. 2023 Autor: BIOTRIN     Zveme Vás na seminář Vesmírné biotechnologie, který se bude konat ve čtvrtek 14. září 2023 na VŠCHT v Praze. Cílem semináře je seznámit účastníky s potenciálem vesmírných biotechnologií pro šlechtění rostlin a shrnout současné poznání v této oblasti. Na semináři budou předneseny čtyři prezentace v podání doc. RNDr. Eduarda Kejnovského, CSc., prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc., Mgr. Ivana Kulicha, Ph.D. a Dr. Chrise Dardicka.  Seminář bude možno sledovat i online prostřednictvím platformy Zoom pomocí odkazu https://us06web.zoom.us/j/81705660288. Konference proběhne v češtině a angličtině. Je zajištěno simultánní tlumočení pro prezenční i online účast. Vstup na seminář je zdarma, z důvodu omezené kapacity sálu je preferována registrace prostřednictvím emailu info@biotrin.cz do 10. září 2023. Seminář je pořádán s podporou CropLife Europe, Potravinářské komory ČR a Velvyslanectví USA v ČR. Program v češtině i angličtině ke stažení níže: Program semináře Vesmírné biotec ...