16. květen 2023
16
květen

Zveme vás na výstavu o včele a člověku

https://bezpecnostpotravin.cz/zveme-vas-na-vystavu-o-vcele-a-cloveku/ Vydáno: 16. 5. 2023 Autor: NZM     Slovinci jsou národem včelařů. Jejich dějiny se vyznačovaly velkými včelařskými jmény, jejichž dílo, poznatky a teorie stále představují vodítko při včelaření. Odkryli tajemství života včel, šířili své bohaté včelařské znalosti a prodejem živých včel přinesli světu včelu kraňskou. Zveme vás na výstavu o včele a člověku v příbězích ze Slovinska. Výstavu si budete moci prohlédnout od 16. května do 2. července 2023. Veřejná vernisáž výstavy proběhne v úterý 16. května 2023 ve 12:40 hodin ve 3. patře Národního zemědělského muzea Praha.  Slovinsko je země, jež pečuje o bohaté přírodní a kulturní dědictví včelařství. Láska ke včelám sahá až do dávné historie se začátky v 6. století. Koncem 18. století dochází na základě nových objevů ke zrychlenému rozvoji včelařství. V této době začínají slovinští včelaři ve svých knihách psát o včelařství a autochtonní včele kraňské. Obchod se živými kraňskými včelami a matkami se pak rozšířil po celém světě. Nyní je včela kraňská (Apis meliffera carnica) druhé nejrozšířenější plemeno včely medonosné na světě. Pro ...

15. květen 2023
15
květen

Kterých složek programu Horizont Evropa se tuzemské subjekty účastní více a kterých méně?

https://www.tc.cz/cs/novinky/kterych-slozek-programu-horizont-evropa-se-tuzemske-subjekty  Kterých složek programu Horizont Evropa se tuzemské subjekty účastní více a kterých méně? Publikováno: 15.5.2023 Rakouská společnost na podporu výzkumu (FFG) ve své zprávě o účasti Rakouska v programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) z února 2023 porovnává na úrovni jednotlivých pilířů plánovaný rozpočet programu HE a jeho dosavadní čerpání za celý program (s. 5). Účast rakouských subjektů je porovnávána na úrovni pilířů (s. 6) i na úrovni jednotlivých složek, resp. klastrů programu HE (s. 7 a 8). Podívejme se proto, jak si k 26. dubnu 2023 v obdobném srovnání stojí Česká republika, a zároveň navažme na příspěvek z 8. května 2023, který v základních obrysech prezentuje dosavadní působení ČR v programu HE. Ve srovnání s programem HE jako celkem čeští účastníci vykazují nižší čistý příspěvek EU v I., II. a zejména III. pilíři. Naopak sekce Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru se tuzemské subjekty účastní nadprůměrně.   HE_rozpocet_pilire_cerpani_20230426.jpg     Podíváme-li se na úroveň jednotlivých složek, resp. klastrů, pak ČR ve sro ...

15. květen 2023
15
květen

Hlášení v systému RASFF: 18. týden 2023

https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-18-tyden-2023/ Vydáno: 15. 5. 2023 Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe     Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 18. týdnu 2023: 1. 5. – 7. 5. 2023 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií. Datum Ohlásila země Důvod ohlášení Země původu výrobku     Potraviny   05/05/2023 Nizozemsko  přítomnost nedeklarovaného mléčného proteinu v cookies s kousky čokolády   05/05/2023 Německo ...