2. červenec 2024
2
červenec

Legislativní změny ve vztahu k ÚKZÚZ – podmínky hospodaření zemědělských podniků ve zranitelných oblastech

https://bezpecnostpotravin.cz/legislativni-zmeny-ve-vztahu-k-ukzuz-podminky-hospodareni-zemedelskych-podniku-ve-zranitelnych-oblastech/ Vydáno: 2. 7. 2024 Autor: ÚKZÚZ https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/09/pole_zaseto-300x155.png 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/09/pole_zaseto-768x397.png 768w" alt="" width="868" height="449" class="wp-image-45493" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Foto: Shutterstock Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o změnách týkajících kontrol hospodaření zemědělských podniků ve zranitelných oblastech, ve vztahu k prevenci a snížení znečištění vod dusičnany. Změny vychází z legislativy, která vstoupila v platnost 1. července 2024. Dne 1. července 2024 nabyla účinnosti novela Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (na období 2024–2028), kterým je v České republice uplatňována tzv. nitrátová směrnice. Cílem směrnice je prevence a snížení znečištění vod dusičnany.  Novela mimo vývoje kvality vod zohledňuje vývoj klimatických podmínek, pou ...

2. červenec 2024
2
červenec

Ministr zemědělství na návštěvě Slovenska: Shodli jsme se na nutnosti dalšího snižování byrokracie, budeme jej požadovat po nové Evropské komisi

https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-na-navsteve-slovenska-shodli-jsme-se-na-nutnosti-dalsiho-snizovani-byrokracie-budeme-jej-pozadovat-po-nove-evropske-komisi/ Vydáno: 2. 7. 2024 Autor: Ministerstvo zemědělství https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/07/ministr-na-Slovensku-300x181.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/07/ministr-na-Slovensku-768x463.jpg 768w" alt="" width="829" height="500" class="wp-image-54679" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" /> Tisková zpráva — Společná zemědělská politika, dovozy z Ukrajiny, odlesňování a problémy spojené s velkými šelmami byla témata dnešního jednání ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) a slovenského ministra zemědělství a rozvoje venkova Richarda Takáče na Loveckém zámečku v Topoľčiankách. Věnovali se také dvojí kvalitě potravin. Ministr Výborný pozval kolegu Takáče na jubilejní, 50. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích. „V mnoha bodech jsme s ministrem Richardem Takáčem navázali na naše lednové jednání. Věnovali jsme ...

2. červenec 2024
2
červenec

Vláda na návrh Ministerstva zdravotnictví rozšířila seznam návykových látek o deriváty HHC a jim podobné látky

https://bezpecnostpotravin.cz/vlada-na-navrh-ministerstva-zdravotnictvi-rozsirila-seznam-navykovych-latek-o-derivaty-hhc-a-jim-podobne-latky/ Vydáno: 2. 7. 2024 Autor: Ministerstvo zdravotnictví https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/07/THC_vzorec-300x166.jpg 300w" alt="" width="469" height="260" class="wp-image-54671" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; width: 820px;" loading="lazy" decoding="async" />Ilustrace: Grifart Tisková zpráva – Ministerstvo zdravotnictví po tom, co návrh připravilo a vláda jej schválila, obdrželo od Evropské komise souhlas se zařazením psychoaktivních látek označených jako HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům, přičemž takový účel musí subjekt prokázat v rámci správního řízení. Ostatní zacházení je protiprávní, z čehož ...