18. květen 2023
18
květen

Nová vyhláška o požadavcích na pokrmy účinná od 1. 7. 2023

  https://bezpecnostpotravin.cz/nova-vyhlaska-o-pozadavcich-na-pokrmy-ucinna-od-1-7-2023/   Vydáno: 18. 5. 2023 Autor: MZe   Foto: Shutterstock Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 121/2023 Sb., o požadavcích na pokrmy, která nabývá účinnosti 1. července 2023 a část 1. ledna 2024. Nová vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V § 9a zákona jsou v návaznosti na změny kompetencí ke kontrole v provozech společného stravování stanoveny požadavky na výrobu pokrmů a uvádění pokrmů na trh s tím, že k provedení tohoto ustanovení bude vydán prováděcí právní předpis. Provozovatelé stravovacích služeb v současné době musí splňovat obecné požadavky vyplývající z evropské právní úpravy (například mikrobiologická kritéria podle nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny). Na národní úrovni jsou požadavky pro stravovací služby stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jeho prováděcí vyhláškou č. 137/2004 Sb., podle kterých primárně postupují orgány ochrany veřej ...

18. květen 2023
18
květen

Veřejné konzultace EFSA: posouzení bezpečnosti rostlinných přípravků dle nařízení (ES) č. 1925/2006

https://bezpecnostpotravin.cz/verejne-konzultace-efsa-posouzeni-bezpecnosti-rostlinnych-pripravku-dle-narizeni-es-c-1925-2006/

Vydáno: 18. 5. 2023
Autor: KM EFSA

 


V rámci postupu zahájeného Evropskou komisí podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin zahájilo Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin veřejnou konzultaci k protokolům o:

Připomínky je možné podávat prostřednictvím portálu EFSA Connect.

Veřejné konzultace jsou otevřené do 12. 6. 2023.

Zdroj: EFSA Connect

17. květen 2023
17
květen

17. května si připomínáme Světový den hypertenze

  https://bezpecnostpotravin.cz/17-kvetna-si-pripominame-svetovy-den-hypertenze/ Vydáno: 17. 5. 2023 Autor: SZÚ   Informace SZÚ – Tématem letošního Světového dne hypertenze je “Nechte si přesně změřit svůj krevní tlak, pravidelně ho kontrolujte a žijte déle”. Jak poznat hypertenzi? Jediným spolehlivým způsobem odhalení hypertenze je pravidelná kontrola krevního tlaku v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře. Normální krevní tlak je v klidovém stavu u zdravého dospělého člověka 120/80 mm Hg. Za zvýšený krevní tlak (hypertenzi) se považuje hodnota nad 140/90 mm Hg. Vysoký krevní tlak nebolí, o to nebezpečnější je – patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním.  Na vzniku hypertenze se podílí řada okolností – vliv může mít dědičnost, ale u většiny případů jsou na vině ovlivnitelné rizikové faktory životního stylu. Patří mezi ně nadváha a obezita, kouření, stres, konzumace alkoholu, nezdravé stravování, nadměrné užívání cukrů a soli nebo nedostatek pohybu. Hypertenze není jen “červená hodnota” na tlakoměru. Pokud se hypertenze neléčí, způsobuje vážné poškození srdce (srdeční selhání, infarkt) z důvodu sníženého průtoku krve a kyslíkuv t ...