15. únor 2024
15
únor

Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024

https://www.tc.cz/cs/novinky/715/workshopy-pro-zadatele-o-granty-erc... Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024 26.01.2024 Soubory:   instructions_workshops+for+erc+applicants+in+2024.pdf   erc+templates+2024.zip Každoroční workshopy pořádané Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC čeká od roku 2024 několik změn, o kterých bychom chtěli akademickou komunitu v ČR s předstihem informovat. Zatímco struktura a obsah workshopů se výrazněji nemění, přijímací řízení na workshopy dozná v letošním roce několika podstatných úprav. Expertní skupina na podporu žadatelů o granty ERC se z důvodu omezených kapacit nově soustředí výlučně na mladší generaci vědců. Okruh účastníků tak bude omezen pouze na žadatele o granty ERC Starting a ERC Consolidator. Výjimečně budou moci být přijati také žadatelé o granty ERC Synergy, kteří z hlediska profesního věku (tj. doby od obhajoby Ph.D. titulu) spadají do dvou výše uvedených kategorií. Příjem žadatelů bude postaven na principu „first come, first served“. Z tohoto důvodu vyzýváme zájemce k vča ...

15. únor 2024
15
únor

Podcast o rozšiřování účasti v Horizontu Evropa s Annou Vosečkovou

https://www.tc.cz/cs/novinky/716/podcast-o-rozsirovani-ucasti-v-horizontu...

Podcast o rozšiřování účasti v Horizontu Evropa s Annou Vosečkovou

02.02.2024

Podcast o rozšiřování účasti v Horizontu Evropa s Annou Vosečkovou

O wideningu neboli o části programu Horizont Evropa Rozšiřování účasti a posilování ERA si s námi povídala Anna Vosečková, která je v Technologickém centru Praha národním kontaktem pro tuto oblast.

 

Téma podcastu:

Rozšiřování účasti v Horizontu Evropa

Host podcastu:

Anna Vosečková | Národní kontakt pro widening

O čem jsme si povídali?

« O historii wideningu

« O zkušenostech z roku 2023

« O plánech a očekáváních pro rok 2024

« O službách, které nabízí projekt widera.net (ncpwideranet.eu)

Hosta vyzpovídal

Michal Hlavačka

15. únor 2024
15
únor

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu III.

https://www.tc.cz/cs/novinky/718/horizont-evropa-ve-svetovem-a-evropskem... Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu III. 05.02.2024Autor: Vladimír Vojtěch Přední poskytovatel analytiky výzkumu a vývoje Patsnap vydal na podzim 2023 Globální inovační zprávu, v níž zveřejnil seznam 100 největších globálních inovátorů, kteří vedou světový technologický pokrok, a to nejen z hlediska jejich vlastní rozsáhlé technologické způsobilosti, alei z hlediska ovlivňování ostatních podniků (jak v odvětvích jejich hlavní činnosti, tak v odvětvích ostatních). Cílem tohoto příspěvku je navázat na předchozí zprávy z 26. června 2023 a 11. září 2023, v nichž jsme čtenářům představili měřítko rámcových programů EU pro výzkum a inovacev kontextu výdajů na výzkum a vývoj v největších světových průmyslových korporacích. V seznamu 100 největších globálních inovátorů pro rok 2023 Patsnap uvádí 24 evropských korporací – v tom 16 ze zemí Evropské unie, 4 ze Spojeného království a 4 ze Švýcarska. V rámci zemí Evropské unie pak dominuje 8 německých korporací zaměřených na strojírenství a automobilový průmysl (Bosch, Continental, ...