22. únor 2024
22
únor

Veřejná konzultace EFSA k aktualizovaným vodítkům pro hodnocení rizik a přínosů potravin

https://bezpecnostpotravin.cz/verejna-konzultace-efsa-k-aktualizovanym-voditkum-pro-hodnoceni-rizik-a-prinosu-potravin/ Vydáno: 22. 2. 2024 Autor: KM EFSA Oddělení EFSA pro metodiku a vědeckou podporu (MESE) zahájilo dne 19. února 2024 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů Vědeckého výboru EFSA pro hodnocení rizik a přínosů potravin (RBA) z roku 2010.   Přestože zachovávají postupný přístup RBA, poskytují vodítka další metody pro komplexní hodnocení, jako je například více chemických nebezpečí a všechny relevantní účinky na zdraví, které mají dopad na různé podskupiny populace. Aktualizované pokyny zahrnují přístupy pro systematickou identifikaci, stanovení priorit a výběr nebezpečných a prospěšných složek potravin. Nabízí také aktualizace důležité pro charakterizaci škodlivých a příznivých účinků, jako jsou míry velikosti účinku a modelování závislosti dávky na účinku. Pokyny rozšiřují možnosti charakterizace rizik a přínosů a zahrnují variabilitu, nejistotu, kategorizaci závažnosti a řazení různých (příznivých nebo nepříznivých) účinků. Zúčastněné strany se vyzývají, aby do uvedené lhůty předložily své připomínky. Při předkládání připom ...

22. únor 2024
22
únor

Webinář EFSA: Hodnocení rizik a přínosů potravin

https://bezpecnostpotravin.cz/webinar-efsa-hodnoceni-rizik-a-prinosu-potravin/ Vydáno: 22. 2. 2024 Autor: KM EFSA Úřad EFSA aktualizoval své pokyny pro hodnocení rizik a přínosů potravin z roku 2010. Aktualizace reaguje na vývoj v oblasti metodik a regulatorní potřeby. Dne 19. února 2024 EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů. V této souvislosti úřad EFSA pořádá informační zasedání, na kterém bude dokument s pokyny představen zástupcům členských států, kontaktním místům a odborníkům z mezinárodních organizací. Na tomto setkání EFSA představí návrh aktualizovaných pokynů pro hodnocení rizik a přínosů potravin (risk-benefit assessment), sdělí další informace o jejich rozsahu a technickém obsahu, vyzve příslušné zúčastněné strany ke zpětné vazbě a poskytne kontext pro veřejnou konzultaci. Zasedání je určeno hodnotitelům a manažerům rizik z Evropské komise a členských států, dalším vnitrostátním orgánům, mezinárodním organizacím, jakož i dalším zúčastněným stranám a odborníkům. Datum: 5. března 2024 od 14.30 do 16.30 hodin (středoevropského času). Registrace je možná do 29. března 2024, 12:00 hod. Rámcový návrh programu a další ...

21. únor 2024
21
únor

Společné stravování

https://bezpecnostpotravin.cz/spolecne-stravovani/ Vydáno: 21. 2. 2024 Autor: SZPI https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/02/pixabay_kavarna-orez-300x151.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/02/pixabay_kavarna-orez-768x387.jpg 768w" alt="" width="943" height="475" class="wp-image-51831" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Ilustrační foto: pixabay Státní dozor v oblasti společného stravování a základní povinnosti PPP Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro oblast společného stravování Pokrmová vyhláška Označování alergenů v provozovnách společného stravování Správná praxe při fritování Informace k povinnosti provozovatelů přijmout opatření ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách Nakličování semen v provozovnách společného stravování Prodej lihovin a alkoholických nápojů – zvláštní požadavky Odpady z provozoven společného stravování Postupy založené na HACCP v provozovnách s nízkou mírou rizika Příprava míchaných alkoholických nápojů, infusí, macerátů a likérů v provozovnách společného stravování a jejich případná r ...