11. červenec 2024
11
červenec

Výstupy hodnocení výzev Excellence Hubs a ERA Chairs 2023

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/2650/vystupy-hodnoceni-vyzev-excellence-hubs-a... 11.07.2024 V závěru června 2024 oznámila EK výstupy hodnocení dvou výzev nástrojů Widening, které byly uzavřeny počátkem března t. r. Tímto byla zahájena fáze přípravy grantové dohody. Jedná se o tyto výzvy: ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS01-01) Do uzávěrky 7. března 2024 bylo podáno celkem 158 projektů a hodnoceno bylo 147 z nich (11 projektů bylo nezpůsobilých). Uděleno bylo 38 grantů a šest z nich zamířilo do Česka. Nejvyšší počet grantů získalo Portugalsko (8), následováno Českem (6) a Řeckem (5). ČR je tedy na 2. místě v počtu získaných grantů. Tabulka 1 – české úspěšné projekty ERA Chairs 2023 2023 Dolní Břežany Fyzikální ústav AV ČR (HiLASE) ATLAS Praha Univerzita Karlova Agate Praha Univerzita Karlova ERA-AREAS Praha Česká zemědělská univerzita HIVE Praha Ústav fyzikální chemie JH AV ČR SPACE Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava CESAR Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07-01) Do uzávěrky 7. března 2024 byl ...

11. červenec 2024
11
červenec

ČR si nárokuje z programu Horizont Evropa a programu Euratom 405 mil. €

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/2651/cr-si-narokuje-z-programu-horizont...

11.07.2024

Soubory:

 

Horizont_Evropa_Euratom_podpora_pro_ČR_06_2024.xlsx

ČR si v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa a programu Euratom nárokuje 405 mil. €. Více než polovina těchto prostředků míří do Prahy - 203 mil. €. Necelá čtvrtina nárokované podpory pro ČR putuje do Jihomoravského kraje - 95 mil. €.  Největšími příjemci finančních prostředků jsou v ČR: Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze, firma Honeywell International, s. r. o., České vysoké učení v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci. Mezi ústavy AV ČR je nejúspěšnější Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

TOP instituce s nejvyšší nárokovanou podporou v jednotlivých sektorech jsou uvedeny níže v tabulkách. Podrobná data jsou k dispozici ke stažení a použití v příloze tohoto příspěvku.

T1_CZ_HE_TOP_Inst.png

T2_CZ_HE_TOP_Univ.png

T3_CZ_HE_TOP_FN.png

T4_CZ_HE_TOP_AVČR.png

T5_CZ_HE_TOP_PRC.png

T6_CZ_HE_NUTS.png

Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz

11. červenec 2024
11
červenec

Vedoucí projektových oddělení, NCP, MŠMT a CZELO diskutují o novinkách HE, FP10 i interní komunikaci

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/2653/vedouci-projektovych-oddeleni%2C-ncp%2C-msmt-a... 11.07.2024 Na konci června diskutovali vedoucí projektových oddělení výzkumných organizací odpovědní za Horizont Evropa/H2020 s národními kontakty (NCP), zástupci MŠMT i CZELO o novinkách v programu Horizont Evropa, o přípravě nového rámcového programu FP10 i interní komunikaci informací v rámci jednotlivých organizací. Setkání zástupců téměř všech TOP 20 největších českých příjemců z Horizontu Evropa zorganizovalo TC Praha jako Národní kontaktní organizace pro rámcové programy EU v rámci aktivit neformální sítě NINET (Česká národní informační síť pro rámcové programy EU).  Ohledně přípravy FP10 účastníci považují za důležité: navýšení rozpočtu pro ERC a MSCA (nikoliv ale na úkor druhého pilíře) minimální zásahy do principů fungování ERC a MSCA (u MSCA se zamyslet např. nad možností nových schémat podporujících udržitelnost a návaznou spolupráci) zajistit udržitelnost výzkumných infrastruktur zachovat strukturu druhého pilíře – klastry (je srozumitelná, logická a vyhovující) nepokračovat v trendu obrovských konsorci ...