23. květen 2023
23
květen

Potravinářský úterek: Akvakultura v ČR, zpracování ryb a jejich distribuce v ČR

  https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarsky-uterek-akvakultura-v-cr-zpracovani-ryb-a-jejich-distribuce-v-cr/ Vydáno: 23. 5. 2023 Autor: ÚZEI   Foto: Shutterstock Česká potravinářská společnost z .s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 30. května 2023 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma: „Akvakultura v ČR, zpracování ryb a jejich distribuce v ČR“ PřednášejícíIng. Vít Kotlín, DiS.Rybářské sdruženíIng. Jan KašparJihočeská univerzita v ČB, Fakulta rybářství a ochrany vod ABSTRAKTÚvod do akvakultury v ČRAkvakultura je v posledních desetiletích nejrychleji rostoucím odvětvím celosvětové produkce potravin. Můžeme ji definovat jako cílevědomé obhospodařovaní vodních ploch za účelem dosažení stálých výnosů vodních organismů, a to nad rámec kapacity jejich přirozeného prostředí. Tento obor se liší od klasického rybářství ve volných vodách určitou úrovní managementu a zároveň umožňuje soukromé, či skupinové vlastnictví chovaných vodních organismů. Mezi hlavní přínosy akvakultury bezesporu patří: rostoucí světové ...

23. květen 2023
23
květen

Od zkumavky po vidličku – tisková konference VÚRV

  https://bezpecnostpotravin.cz/od-zkumavky-po-vidlicku-tiskova-konference-vurv/ Od zkumavky po vidličku – tisková konference VÚRV Vydáno: 23. 5. 2023 Autor: VÚRV   Foto: VÚRV Tisková zpráva – Aneb od myšlenky přes výzkum až na talíř a zahrádku spotřebitele. Dne 17. května 2023 proběhla v Národním zemědělském muzeu v Praze tisková konference Výzkumného ústavu rostlinné výroby, za spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a Technologické agentury ČR. Prezentoval se zejména aplikovaný výzkum a projekty docenta Romana Pavely, ale nejen to – prezentoval se příběh české vědy jako takový. Bez výzkumu by dnešní zemědělství nebylo Všichni zástupci spolupořádajících institucí shrnuli, jak důležitý a potřebný aplikovaný výzkum je. Neobešlo by se bez něj zemědělství, životní prostředí, ale ani potravinová bezpečnost a budoucnost. „Je čím dál více důležité produkovat potraviny a hospodařit takovým způsobem, který co nejméně negativně ovlivňuje životní prostředí, je udržitelný, šetrný, a přitom efektivní. Výzkumné ústavy v tomto pomáhají. Chceme, aby se výsledky výzkumu stále více dostávaly do praxe. Z toho důvodu je důležitá spolupráce ústavů se soukromými firm ...

23. květen 2023
23
květen

Světový den včel jsme letos slavili již po šesté

  https://bezpecnostpotravin.cz/svetovy-den-vcel-jsme-letos-slavili-jiz-po-seste/ Světový den včel jsme letos slavili již po šesté Vydáno: 23. 5. 2023 Autor: Český svaz včelařů   Foto: Shutterstock Informace Českého svazu včelařů – Připomeňme si, jak to bylo u zrodu tohoto svátku. Návrh schválil Kongres Apimondia v roce 2015. Po dvou letech na konci roku 2017 pak Valné shromáždění OSN drtivou většinou určilo 20. květen jako den věnovaný včelařství – Světový den včel. Poprvé jsme tak slavili tento svátek v roce 2018. Proč zrovna 20. květen? Květen je nejdůležitější včelařský měsíc. Vše kvete a včely mají nejvíc práce. A 20. květen je dnem narození Antona Janši (1734 – 1773), slovinského uznávaného včelaře, kterého do Vídně pozvala Marie Terezie, aby v nově založené včelařské škole vyučoval včelařství. Letos jsme slavili svátek včel již s předstihem. V úterý 16. 5. Velvyslanectví Slovinska uspořádalo setkání s místopředsedou světové včelařské federace Apimondia Dr. Peterem Kozmusem, a spolu s ministrem zemědělství ČR Ing. Zdeňkem Nekulou a paní velvyslankyní J. E. Tanjou Strniša byla otevřena v Národním zemědělském muzeu v Praze při této příležitosti výstava Včela ...