9. únor 2023
9
únor

ÚKZÚZ informuje o aktuální situaci ve výskytu zlatého žloutnutí révy

https://www.bezpecnostpotravin.cz/ukzuz-informuje-o-aktualni-situaci-ve-vyskytu-zlateho-zloutnuti-revy.aspx Vydáno: 9.2.2023   Autor: ÚKZÚZ Tisková zpráva ÚKZÚZ Na základě dalších výskytů karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) aktuálně rozšířil vymezená území, na která se vztahují nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření. Zlaté žloutnutí může ve vinicích způsobit značné hospodářské škody. Vzhledem k dalším třem potvrzeným výskytům zlatého žloutnutí révy (Grapevine flavescence dorée phytoplasma - GFDP) zjištěných v roce 2022 v rámci provedeného vymezovacího průzkumu ÚKZÚZ přehodnotil rozsah vymezených území, resp. mimořádných rostlinolékařských opatření (MRO), která se na tato území vztahují.Aktuálně vymezená území jsou Bavory (2023), Bulhary (2023), Oleksovičky (2022), Perná (2022). V souvislosti s těmito změnami byla rovněž nově vymezena území, která nejsou prostá GFDP. Podrobnosti jsou uvedeny v MRO viz příloha tiskové zprávy. Povinnost dodržení MRO ve vymezených územích platí i v oblasti CHKO Pálava, avšak v souladu se všemi ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o oc ...

9. únor 2023
9
únor

Pozvánka na International Conference on GMO Analysis and New Genomic Techniques

 

https://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-international-conference-on-gmo-analysis-and-new-genomic-techniques.aspx

Vydáno: 9.2.2023
 
Autor: BIOTRIN
Konference se bude konat 14.–16. března 2023 v Berlíně a on-line.

V Berlíně se bude v březnu konat koneference s názvem "International Conference on GMO Analysis and New Genomic Techniques".

Konference si klade za cíl podpořit diskuzi mezi vědci z celého světa o stavu a výzvách pro monitoring, detekci a identifikaci GMO, s důrazem na rychle se vyvíjející metody detekce, a přispět k budování kapacit pro odborníky a laboratoře zapojené do detekce a identifikace GMO. Je možná prezenční i on-line účast.

Důležité informace:

 

Zdroj: BIOTRIN

9. únor 2023
9
únor

Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři"

https://www.tacr.cz/program-trend-oznameni-predbeznych-parametru-10-verejne-souteze-podprogram-1-technologicti-lidri/ Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”). Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 5. 4. 2023. Veřejná soutěž programu TREND, PP1 je zaměřena na na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.  Předběžné parametry 10. veřejné soutěže programu TREND, PP1 naleznete ZDE. TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Po vyhlášení 10. veřejné soutěže programu TREND, PP1 bude TA ČR pořádat ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předst ...