22. listopad 2022
22
listopad

Rada EU pro zemědělství a rybolov: Zemědělství je závislé na zdravé přírodě. Důležitá je rovnováha mezi její ochranou a zajištěním potravin

https://www.bezpecnostpotravin.cz/rada-eu-pro-zemedelstvi-a-rybolov-zemedelstvi-je-zavisle-na-zdrave-prirode-dulezita-je-rovnovaha-mezi-jeji-ochranou-a-zajistenim-potravin.aspx Tisková zpráva Ministerstva zemědělství Novou strategii EU pro lesy do roku 2030, Nařízení o obnově přírody nebo dostupnost hnojiv za přijatelné ceny řešili ministři zemědělství EU dne 21. 11. na Radě v Bruselu. Ministři řešili podmínky zavedení strategie pro lesy do praxe. Evropská komise navrhla problémy na trhu s hnojivy řešit např. pomocí využití dočasného krizového rámce veřejné podpory nebo krizové rezervy. Přislíbila také, že zřídí systém pro sledování vývoje trhu a cen hnojiv v celé EU. Cíle pro obnovu přírody spadají do oblasti životního prostředí, ale mají významné dopady i na zemědělství, lesnictví a vodní ekosystémy. Jednání vedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). „Je samozřejmé, že o přírodu se musíme starat, že hospodaření i průmysl na její podobu mají velký vliv. Je proto potřeba pracovat na obnově a zlepšení stavu poškozených ekosystémů. Musíme ale najít takový způsob, abychom byli schopni zachovat zemědělskou produkci, a tím pádem dostatek potravin,“ řekl ministr země ...

22. listopad 2022
22
listopad

Přednáška: Význam výživy v prevenci a léčbě obezity dětského věku

https://www.bezpecnostpotravin.cz/prednaska-vyznam-vyzivy-v-prevenci-a-lecbe-obezity-detskeho-veku.aspx Přednáška se koná v rámci potravinářských úterků dne 29. 11. 2022. Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás na odbornou přednášku konanou v rámci potravinářských úterků:    Pozvánka na přednášku "Význam výživy v prevenci a léčbě obezity dětského věku" (pdf) ABSTRAKTObezita je nemoc, která je definovaná nežádoucím nadměrným nahromaděním tukové tkáně, které je potenciálním zdrojem dalších zdravotních obtíží. Často je genetická dispozice aktivovaná faktory zevního prostředí. V časném období života zasahuje výživa do těchto procesů v rámci metabolického programování.Studie u dětí však často neprokazují jednoznačný vztah mezi energetickým příjmem a změnou hmotnosti. Může to být i tím, že v rámci konzumace živin (makro i některých mikronutrientů) působí jednotlivé složky na tvorbu tukové tkáně rozdílně. Hodnocení nutričních faktorů dokumentují i některé výsledky studií prováděných Společností pro výživu. Růst a vývoj dítěte je provázen i vývojem jeho osobnosti, jeho reaktivitou a poznáváním, které je pro jednotlivá ob ...

22. listopad 2022
22
listopad

Spotřeba veterinárních antibiotik v ČR stále klesá, ve srovnání se zbytkem Evropy je podprůměrná

https://www.bezpecnostpotravin.cz/spotreba-veterinarnich-antibiotik-v-cr-stale-klesa-ve-srovnani-se-zbytkem-evropy-je-podprumerna.aspx Tisková zpráva SVS V těchto dnech si i Státní veterinární správa (SVS) spolu s dalšími organizacemi v celém světě připomíná takzvaný Světový týden antimikrobiální osvěty vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V jeho rámci autority z oblasti humánní i veterinární medicíny a farmacie upozorňují na důležitost odpovědného používání antibiotik. Dobrou zprávou je skutečnost, že spotřeba veterinárních antibiotik v českých chovech hospodářských zvířat se dlouhodobě snižuje a v porovnání s ostatními evropskými zeměmi je podprůměrná. Nevhodné nebo nadměrné užívání antibiotik může vést k větší odolnosti baktérií, což je nebezpečné pro zvířata i lidi. „SVS proto dlouhodobě maximálně podporuje osvětu v této oblasti. V rámci svého dozoru kontroluje užívání antibiotik v chovech i výskyt jejich nadlimitních množství v potravinách živočišného původu,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. O tom, že si soukromí a úře ...