9. únor 2023
9
únor

Žádost o povolení polyfenolového extraktu z vedlejšího produktu výroby olivového oleje

https://www.bezpecnostpotravin.cz/zadost-o-povoleni-polyfenoloveho-extraktu-z-vedlejsiho-produktu-vyroby-olivoveho-oleje.aspx   Vydáno: 9.2.2023   Autor: KM EFSA Konzultace se třetími stranami dle čl. 32c odst. 2 GFL – nové potraviny Společnost Extractos y Derivados S.L předložila řadu studií a vědeckých údajů v rámci žádosti o povolení polyfenolového extraktu z vedlejšího produktu výroby olivového oleje jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283. Relevantnost těchto údajů pro posouzení rizik a jejich soulad s právními předpisy prověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Hodnocenou novou potravinou je tekutý extrakt získaný extrakcí mechanicky vzniklého vedlejšího produktu při výrobě olivového oleje (plody Olea europaea L). Cílem této konzultace je zjistit, zda jsou k dispozici další relevantní vědecké údaje, studie a jiné informace, které jsou součástí předložené dokumentace nebo ji podporují - podle čl. 32c odst. 2 nařízení o obecném potravinovém právu. Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky v uvedené lhůtě. Příslušné příspěvky budou zváženy a EFSA se jimi bude zabývat během souvisejícího vědeckého posouzení. Te ...

9. únor 2023
9
únor

Výzva k poskytnutí dat o výskytu procesních kontaminantů v grilovaných potravinách

  https://www.bezpecnostpotravin.cz/vyzva-k-poskytnuti-dat-o-vyskytu-procesnich-kontaminantu-v-grilovanych-potravinach.aspx Vydáno: 9.2.2023   Autor: KM EFSA Žádost Norského úřadu pro bezpečnost potravin (NSFA) Panel pro kontaminanty Norského vědeckého výboru pro potraviny a životní prostředí (VKM) zahajuje na žádost Norského úřadu pro bezpečnost potravin (NSFA) nový projekt "Hodnocení rizik grilovaných a BBQ potravin". VKM v rámci tohoto projektu: identifikuje procesní kontaminující látky, které vznikají ve větší míře při grilování než při smažení, a vytvoří přehled uváděných množství těchto procesních kontaminujících látek v různých typech grilovaných potravin.  objasní faktory (např. typ grilu, způsob grilování a potraviny), které jsou důležité pro vznik identifikovaných procesních kontaminantů v grilovaných potravinách.  pokud je to možné, na základě dostupných informací zhodnotí zdravotní rizika spojená s konzumací grilovaných potravin ve srovnání se smaženými potravinami.   Více o zadání najdete na webu VKM. Aby odborníci panelu získali přehled o tvorbě zpracovaných kontaminantů v různých smažených nebo grilovaných/BBQ potravinách ...

9. únor 2023
9
únor

Mimořádná kontrolní akce „Alkohol, drogy a mládež 2022“ opět prokázala prodej alkoholu mladistvým

  https://www.bezpecnostpotravin.cz/mimoradna-kontrolni-akce-alkohol-drogy-a-mladez-2022-opet-prokazala-prodej-alkoholu-mladistvym.aspx Vydáno: 9.2.2023   Autor: ČOI Tisková zpráva České obchodní inspekce Foto: Shutterstock Česká obchodní inspekce vyhodnotila mimořádnou kontrolní akci „Alkohol, drogy a mládež 2022“. Ve spolupráci s některými orgány státní správy a samosprávy provedla celkem 134 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila ve 38 případech. Ve 30 případech byl mladistvým podán nebo prodán alkohol. Česká obchodní inspekce provedla ve spolupráci s některými orgány státní správy a samosprávy od 26. října do 30. října 2022 mimořádnou kontrolní akci „Alkohol, drogy a mládež 2022“. Kontroly byly zaměřené především na dodržování zákazu nabídky, prodeje nebo podávání alkoholu osobám mladším 18 let, včetně zákazu požívání alkoholických nápojů mladistvými osobami. Kontroly probíhaly v pevných provozovnách, jako například v prodejnách potravin, smíšeného zboží, večerkách a v provozovnách veřejného stravování. V 68 případech se kontrol zúčastnily osoby mladší 18 let a z t ...