3. únor 2023
3
únor

Nová položka v databázi NBT organismů - skot lépe odolávající teplu

https://www.bezpecnostpotravin.cz/nova-polozka-v-databazi-nbt-organismu-skot-lepe-odolavajici-teplu.aspx Nová položka v databázi NBT organismů - skot lépe odolávající teplu Vydáno: 3.2.2023   Autor: BIOTRIN Informace organizace biotrin Tur domácí (Bos taurus) neboli skot byl domestikován již v době neolitu a od té doby se chová zejména pro maso a mléko. Pomocí metody CRISPR/Cas9 se u skotu podařilo upravit gen pro receptor prolaktinu (prlr). Laktogenní funkce byla u skotu zachována, ale došlo ke zkrácení srsti. Tento fenotyp, nazývaný “slick“ (z angl. slick hair coat), umožňuje lepší adaptaci na vyšší teploty. Takto geneticky upravený skot je označován jako GE-PRLR-SLICK. Embrya byla oplodněna in vitro, geneticky upravena a přenesena do náhradních matek. Se změnou v genu pro prolaktin se narodila tři telata, z nichž jedno zemřelo na srdeční vadu, která však přímo s cílenou genetickou úpravou nesouvisela. Tuto cílenou genetickou změnu označila FDA v roce 2022 jako nízkorizikovou a lze tak uvádět na trh produkty (např. maso) z upravených jedinců i z jejich potomstva. Další informace: Skot l ...

3. únor 2023
3
únor

Pražští hygienici připomínají: 4. únor je Světovým dnem boje proti rakovině

  https://www.bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-pripominaji-4-unor-je-svetovym-dnem-boje-proti-rakovine.aspx Vydáno: 3.2.2023   Autor: HSHMP Informace a doporučení HSHMP Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje širokou veřejnost na významnou událost v oblasti zdravotní prevence a politiky: 4. únor je již více než dvacet let připomínán jako Světový den boje proti rakovině. Tato akce patří mezi sjednocující celosvětové iniciativy, v jejímž rámci se svět zaměřuje na zvyšování všeobecného povědomí a informovanosti o rakovině, díky čemuž je pak možné zachraňovat životy lidí. Celosvětovou organizací zastřešující danou událost je Unie pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC). K prvnímu vyhlášení došlo na odborné celosvětové konferenci v Paříži v roce 2000.  Cílem tohoto dne je dále například propagace výzkumu, prevence, zlepšování služeb pacientům a motivace celého světa k pokrokům v léčbě. Při příležitosti Světového dne boje proti rakovině probíhají stovky až tisíce preventivně osvětových aktivit.  Světový den boje proti rakovině 2023 je veden tématem „Uzavřete propast v péči ...

2. únor 2023
2
únor

Online seminář - Obaly pro potraviny a kosmetiku, 8. února 2023

  https://www.bezpecnostpotravin.cz/online-seminar-obaly-pro-potraviny-a-kosmetiku-8-unora-2023.aspx   Vydáno: 2.2.2023   Autor: Obalová akademie Seminář se uskuteční v rámci doprovodného programu veletrhu EMBAX. Foto: Shutterstock  Vzdělávací seminář "Obaly pro potraviny a kosmetiku" je zaměřen na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou.  Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány.Témata semináře jsou doplňována o aktuální problémy trhu a aktuální trendy, jako je např. enviromentální legislativa. Na semináři se budeme věnovat obalové legislativě, možnostem obalů i budoucnosti obalů. Datum: 8. 2. 2023 od 10:00 (ukončení cca 15:00) Přihláška Přihlásit se můžete zde. Jazyk přednášek: Česky/SlovenskyTlumočení není zajištěno. ProgramTémata: Zhodnocení situace při uplatňování současné legislativy pro styk s potravinami a výhledy do budoucnosti.  Obaly pro kosmetiku.  Přehled změn v národníc ...