5. duben 2024
5
duben

Na co si dát pozor při nákupu přes telefon?

https://bezpecnostpotravin.cz/na-co-si-dat-pozor-pri-nakupu-pres-telefon/ Vydáno: 5. 4. 2024 Autor: SZPI https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/04/image-1-300x61.png 300w" alt="" width="441" height="89" class="wp-image-52538" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" /> V poslední době bohužel přibývá případů nekalých obchodních praktik, které prodejci uplatňují vůči spotřebitelům při prodeji zboží prostřednictvím telefonu. Společnosti, v důsledku velkého konkurenčního boje, vynakládají nemalé finance na precizně nastavenou nabídku zboží, její prezentaci, včetně právního ošetření, a dokážou tak zajistit komunikaci se zákazníkem často na samé hraně zákona. Obchodní praktika se dle § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon“) stává nekalou, jedná-li podnikatel se spotřebitelem v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně tím ovlivňuje jeho rozhodování při koupi tak, že spotřebitel učiní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Je-li takováto praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle ...

5. duben 2024
5
duben

Hlášení v systému RASFF: 13. týden 2024

https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-13-tyden-2024/ Vydáno: 5. 4. 2024 Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/03/RASFF_logo_velke_napis_orez-e1681482166460-300x112.jpg 300w" alt="" width="550" height="206" class="wp-image-38693" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" /> Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 13. týdnu 2024: 25. 3. – 31. 3. 2024 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typ ...

5. duben 2024
5
duben

Každoročně 7. dubna připomínáme Světový den zdraví

https://bezpecnostpotravin.cz/kazdorocne-7-dubna-pripominame-svetovy-den-zdravi/ Vydáno: 4. 4. 2024 Autor: HSHMP Téma MOJE ZDRAVÍ – MOJE PRÁVO vyhlásila Světová zdravotnická organizace pro rok 2024. Letošní téma bylo vybráno tak, aby prosazovalo právo každého a všude na světě na přístup ke kvalitním zdravotnickým službám, ke vzdělání a informacím, stejně jako k nezávadné pitné vodě, čistému vzduchu, dobré výživě, kvalitnímu bydlení, důstojným pracovním a environmentálním podmínkám a svobodě před diskriminací. Právo na rovný přístup ke zdravotnickým službám, bez ohledu na pohlaví, věku, místě bydliště, vzdělání, charakteru práce, právo na odpovídající kvalitu čerpaných zdravotnických služeb, ale i právo na stejně spravedlivé podmínky při hodnocení významu a kvality práce při poskytování zdravotních a sociálních služeb, na ocenění této práce. Podle dat v roce 2021 nejméně 4,5 miliardy lidí – více než polovina světové populace – nebylo plně pokryto základními zdravotnickými službami. Celosvětovým cílem je snaha zajistit dostupnost péče, důstojné zacházení a ochranu lidských práv všech osob, včetně osob se zdravotním postižením, osob žijících v chudobě, migrantů, genderových me ...