11. září 2023
11
září

Konference The Future of Food

https://bezpecnostpotravin.cz/konference-the-future-of-food/ Vydáno: 11. 9. 2023 Autor: EIT Food     Stěžejní konference EIT Food 2023 „The Future of Food“ se bude konat 26. října v Bruselu. Konference poskytne potravinářské komunitě jedinečnou příležitost inspirovat zákonodárce sdílením poznatků založených na důkazech, příkladech z praxe a konkrétních doporučeních, jak je možné společně uskutečnit změnu a transformovat naše potravinové systémy. Díky svým rozsáhlým zkušenostem s vnášením inovací do ekosystému, urychlováním jejich akceptace a zavádění od zemědělců ke spotřebitelům a častým poskytováním jedinečné zpětné vazby rozhodovacím orgánům, může partnerství EIT Food opět pomoci utvářet udržitelnější, odolnější a transparentnější systém, který potřebujeme. V období konání konference budou evropští zákonodárci utvářet budoucí rámec pro udržitelné potravinové systémy a strategii EU pro bílkoviny, zároveň budou projednávat témata zdraví půdy, balení/označování potravin, informování spotřebitelů, finanční nástroje atd.  Konference EIT Food poskytuje ideální příležitost utvářet budoucnost našich potravin a čerpat přitom z inspirativní komunity, ...

11. září 2023
11
září

Kam kráčí (česká) startupová scéna v oblasti potravinářství?

https://bezpecnostpotravin.cz/kam-kraci-ceska-startupova-scena-v-oblasti-potravinarstvi/  Vydáno: 11. 9. 2023 Autor: Impact Hub Praha     Impact Hub Praha pořádá 20. 9. 2023 panelovou diskusi na téma Rozvoj potravinářských startupů v turbulentní době, i v návaznosti na aktivity EIT Food Hub. Kam kráčí (česká) startupová scéna v oblasti potravinářství? Datum: 20. září 2023, 18:00 – 21:00 Místo: Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5 – Smíchov V době rychlého vývoje technologií, nových distribučních modelů, proměn zákaznického chování, ale také mnohočetných krizí stojí inovátoři a nové firmy před velkým množstvím překážek. Nebo snad příležitostí? O tom si budeme povídat s úspěšnými českými food startupy Mewery – Rostislavem Brzobohatým (jejichž maso ze zkumavky chutná jako karbanátek), s Future Farming – Michelm Fojtíkem (kteří se věnují tvorbě aquaponických farem) v naší panelové diskusi a také s venture investorem a zakladatelem PurposeTech Venture Fondu – Zdeňkem Fousem. Pro účast je nutné se registrovat, kvůli omezené kapacitě v následujícím formuláři –> https://forms.gle/twNXfUhJYhsnxMcS7 Akce je zdarmaVíce informací zde: www.hubpraha ...

8. září 2023
8
září

Hlášení v systému RASFF: 35. týden 2023

  https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-35-tyden-2023/ Vydáno: 8. 9. 2023 Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe       Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 35. týdnu 2023: 28. 8. – 3. 9. 2023 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií. Datum Ohlásila země Důvod ohlášení Země původu výrobku     Potraviny   01/09/2023 Polsko  překročení maximálních hodnot pro 3-MCPD v palmovém oleji Nizozemsko 01/09/2023 Nizozemsko ...