1. únor 2023
1
únor

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace 2023

  https://www.bezpecnostpotravin.cz/ptaci-chripka-v-cr-aktualni-informace-2023.aspx   Vydáno: 1.2.2023   Autor: SVS Aktuální informace Státní veterinární správy ke dni 31. 1. 2023 Aktuatily k nákazové situaci   31. 1. 2023Letošní třinácté ohnisko ptačí chřipky subtypu H5N1 bylo dnes potvrzeno v malochovu v obci Souměř (součást městyse Stráž) na Tachovsku v Plzeňském kraji. Chovatel oznámil krajské veterinární správě postupný úhyn 5 kusů slepic z celkového počtu 18. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy budou dnes utraceny. Okolo ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. 30. 1. 2023V malochovu drůbeže ve vesnici Trpnouze (části obce Hranice) na Českobudějovicku v Jihočeském kraji bylo potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky Jedná se o dvanácté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR. Chovatel v průběhu uplynulé ...

1. únor 2023
1
únor

Zhodnocení druhého roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

  https://www.bezpecnostpotravin.cz/zhodnoceni-druheho-roku-systemu-kvality-q-cz-pro-konzumni-brambory.aspx   Vydáno: 1.2.2023   Autor: ÚKZÚZ Tisková zpráva ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Certifikace poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality nebo možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli. Ve druhém roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 29 certifikátů. V roce 2023 bude čtyřletý certifikační cyklus pokračovat dozorovými inspekcemi a současně se mohou do 30. dubna přihlásit noví žadatelé. Samotný proces certifikace konzumních brambor a produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ byl zahájen počátkem roku 2021. V průběhu tohoto roku bylo 102 žadatelům vydáno celkem 145 certifikátů. V roce 2022 Certifikační orgán obdržel celkem 26 platných žádostí o certifikaci.  Na základě certifikačních inspekcí byl ve 23 případech vydán certifikát pro produkt B1 – konzumní brambory pěstované v režimu kvality Q CZ a v 6 případech pro produkty B2/1-3 – ko ...

1. únor 2023
1
únor

Potravinové banky v roce 2022 opět navýšily svůj obrat. Poptávka po potravinové pomoci stále stoupá

  https://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinove-banky-v-roce-2022-opet-navysily-svuj-obrat-poptavka-po-potravinove-pomoci-stale-stoupa.aspx   Vydáno: 1.2.2023   Autor: Česká federace potravinových bank Tisková zpráva České federace potravinových bank Potravinové banky shromáždily v roce 2022 přes 11 300 tun potravin a pomohly více než 300 tisícům lidí prostřednictvím 1368 odběratelských organizací. V České republice aktuálně funguje 15 potravinových bank a centrální logistické centrum. V loňském roce opět navýšily svůj obrat oproti předchozímu roku. Potřeba potravinové pomoci v České republice opět stoupla o 30 %. Potravinové banky dodávají potraviny už do 1368 organizací, které je pak předávají lidem v nouzi. Hodnota potravin, které banky shromáždily, je přes 680 milionů Kč. „Rok 2022 byl pro všechny potravinové banky velmi náročný. Začátek roku byl poznamenán uprchlickou krizí. Vuplynulém roce také kontinuálně stoupala poptávka po potravinové pomoci. Přibylo podporovaných organizací a s tím i lidí, kterým byla pomoc předána. I množství potravin získaných z obchodních řetě ...