16. listopad 2023
16
listopad

Antibiotická rezistence je výzvou 21. století

https://bezpecnostpotravin.cz/antibioticka-rezistence-je-vyzvou-21-stoleti/ Vydáno: 16. 11. 2023 Autor: Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/Evropsky-antibioticky-den-edited-300x169.png 300w" alt="" width="360" height="203" class="wp-image-48455" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; width: 676px;" loading="lazy" decoding="async" /> U příležitosti konání Evropského antibiotického dne, který je organizován s podporou Světové zdravotnické organizace (WHO) a je partnerským projektem Světového týdne antibiotického porozumění (WAAW) 18. až 24. listopadu 2023, Vás chceme informovat o rozvoji a rizicích rezistence k antibiotikům, která v konečném důsledku vedou ke ztrátě účinnosti antibiotik. Narůstající antibiotická rezistence je celosvětovým problémem. Stoupající počet infekcí vyvolaných multirezistentními bakteriemi má závažné sociální a ekonomické dopady. Podle analýzy Evropského centra pro kontrolu onemocnění (ECDC) zemře ročně jen v Evropě na následky antibiotické rezistence více než 35 000 lidí. Infekce způsobené rezis ...

16. listopad 2023
16
listopad

SVS vede novou informační kampaň proti šíření afrického moru prasat

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-vede-novou-informacni-kampan-proti-sireni-africkeho-moru-prasat/ Vydáno: 16. 11. 2023 Autor: SVS https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/AMP_kampan_2023-300x143.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/AMP_kampan_2023-768x367.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/11/AMP_kampan_2023.jpg 1280w" alt="" width="1024" height="490" class="wp-image-48471" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Zdroj: SVS Státní veterinární správa (SVS) spouští další fázi informační kampaně proti šíření afrického moru prasat (AMP) cílenou především na myslivce, chovatele ale i na ostatní veřejnost. SVS v jejím rámci připravila informační brožuru pro myslivce, informační plakát a také samolepky pro myslivce a chovatele. Hlavním úkolem kampaně je zvýšit informovanost cílových subjektů o africkém moru prasat a snížit tím riziko šíření nákazy z Libereckého kraje do dalších regionů České republiky. SVS nachystala pro myslivce Brožuru pro lovce a uživatele honitby, která je k&n ...

16. listopad 2023
16
listopad

Hlášení v systému RASFF: 45. týden 2023

https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-45-tyden-2023/ Vydáno: 16. 11. 2023 Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/03/RASFF_logo_velke_napis_orez-e1681482166460-300x112.jpg 300w" alt="" width="550" height="206" class="wp-image-38693" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" /> Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 45. týdnu 2023: 6. 11. – 12. 11. 2023 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní ...