20. září 2023
20
září

V říčce Bystřici na Vysočině byl potvrzen račí mor

  https://bezpecnostpotravin.cz/v-ricce-bystrici-na-vysocine-byl-potvrzen-raci-mor/   Vydáno: 20. 9. 2023 Autor: SVS   Foto: SVS Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina (KVS) vydala 18. 9. 2023 mimořádná veterinární opatření (MVO) k zabránění šíření račího moru v říčce Bystřici v okrese Žďár nad Sázavou. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze prokázalo původce nákazy ve vzorcích uhynulých raků. KVS ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ORP Bystřice nad Pernštejnem a Moravským rybářským svazem vymezila ochranné pásmo. Tvoří jej celý úsek toku říčky Bystřice od místa výtoku z Domanínského rybníka po místo vtoku do řeky Svratky. MVO zakazují přemísťování ryb a dalších vodních živočichů z ochranného pásmo do jiných vod. V odůvodněných případech může KVS vydat výjimku. V ochranném pásmu je po lovu ryb nutné provést mechanickou očistu a dezinfekci rybářského náčiní. Mimořádná veterinární opatření budou v platnosti půl roku. Agentura ochrany přírody a krajiny umístila v ochranném pásmu informační tabule, na kterých jsou popsána ...

19. září 2023
19
září

28. září 2023: Den otevřených dveří Hygienické stanice hlavního města Prahy v Rytířské ulici

  https://bezpecnostpotravin.cz/28-zari-2023-den-otevrenych-dveri-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy-v-rytirske-ulici/   Vydáno: 19. 9. 2023 Autor: HSHMP   Hlavní budova HSHMP v Rytířské ulici na Praze 1 známá pod historickým názvem Stará rychta Den otevřených dveří pro nejširší veřejnost uspořádá ve čtvrtek 28. září 2023 od 9 do 15 hodin Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP). Sama centrální budova HSHMP v Rytířské ulici číslo 404/12 na Praze 1, známá pod názvem „Stará rychta“, má zajímavou historii. Cílem Dne otevřených dveří je veřejnost seznámit s činností hygienické služby a zároveň přiblížit bohatou historii hlavní budovy, která je spojena s péčí o veřejné zdraví více než 140 let. Průběh akce Oproti loňskému roku se budou moci návštěvníci volně pohybovat po budově, kde naleznou rozličná stanoviště, na kterých je odborní zaměstnanci seznámí se svojí činností. Mezi tyto činnosti patří na úseku hygieny obecné a komunální dozor nad kvalitou pitné vody, koupališti, ale i nadměrným hlukem. Z oblasti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání bude představena nejen problematika restaurací a stánků s obče ...