1. září 2023
1
září

Dovoz veterinárního zboží do Velké Británie se v průběhu příštího roku změní

  https://bezpecnostpotravin.cz/dovoz-veterinarniho-zbozi-do-velke-britanie-se-v-prubehu-pristiho-roku-zmeni/   Vydáno: 1. 9. 2023 Autor: SVS   Foto: SVS Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje podnikatele, kteří vyvážejí zvířata, zárodečné produkty, živočišné produkty, ale také rostliny a rostlinné produkty, že od příštího roku dojde k dalším změnám systému dovozu těchto komodit do Velké Británie. Vláda Spojeného království zveřejnila konečnou podobu příručky, která nový systém podrobně popisuje na svém webu. Důležitou změnou oproti původnímu návrhu příručky je posunutí termínu pro zavedení veterinárních osvědčení pro vývoz živočišných produktů spadajících do kategorie středně rizikových komodit a termínu pro zavedení jejich fyzických kontrol po dovozu do Velké Británie. Nový systém dovozu bude zaváděn během roku 2024 následovně: 1. 2024 zavedení veterinárních osvědčení pro středně-rizikové komodity 4. 2024 zavedení dokumentační, identifikační a fyzické kontroly na hranici pro středně-rizikové komodity 10. 2024 zavedení „Prohlášení o bezpečnosti“ (Safety and Security declaration) ...

31. srpen 2023
31
srpen

Konference Dietní výživa 2023

  https://bezpecnostpotravin.cz/konference-dietni-vyziva-2023/   Vydáno: 31. 8. 2023 Autor: Společnost pro výživu     Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o. Termín akce: 3. října 2023 Místo konání: Praha, Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2 ORGANIZAČNÍ POKYNY Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH. Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV. Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství. Závaznou přihlášku proveďte do 26. září 2023. Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference. Akce je garantovaná Českou asociací sester. PROGRAM KONFERENCE A) Některé nebezpečné neinfekční složky výživy B) Od teoretických k praktickým aspektům dietního stravování C) Cílená redukce hmotnosti D) Co nás profesně trápí či podporuje (workshop) 8.15 – 9.00 Registrace účastníků9.00 Oficiální zahájení konference A) Některé nebezpečné neinfekční složky výživy 1) Ing. Jitka Götzová, Odbor bezpečnosti potravin, Ministerst ...

31. srpen 2023
31
srpen

Lépe ochráníme české řeky. Máme pilotní podobu budoucího on-line registru výpustí do vodních toků

  https://bezpecnostpotravin.cz/lepe-ochranime-ceske-reky-mame-pilotni-podobu-budouciho-on-line-registru-vypusti-do-vodnich-toku/ Vydáno: 31. 8. 2023 Autor: MŽP, MZe   Foto: Shutterstock Tisková zpráva – Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v.v.i. a státním podnikem Povodí Labe zrealizovalo pilotní projekt na monitoring výpustí odpadních vod do řek na více než třicetikilometrovém úseku Labe. Jeho výsledky dnes na tiskové konferenci představili společně ministři životního prostředí a zemědělství Petr Hladík a Marek Výborný. „Voda je priorita a my ji musíme chránit. Naše řeky jsou plné života, vodu z nich používáme jak na závlahy zahrad, tak jako zdroj pitné vody, bohužel ale ani třicet let po pádu komunismu často přesně nevíme, co a kde nám do nich teče. Stále tu máme velké množství různých výpustí, například ze starých průmyslových areálů, u kterých ani nevíme, kudy vedou. To změní námi připravovaná tzv. havarijní novela vodního zákona, kterou v brzké době posoudí vláda. Nově totiž zavádí povinnost vést evidenci všech výpustí do vodních toků. Díky tomu vznikne digitá ...